Ο λογος για εσας
"λογος τιμης" για εμας

Διαταραχη Ελλειματικης Προσοχης

Ένα παιδί παρουσιάζει διαταραχή ελλειματικής προσοχής όταν δυσκολεύεται:

  • Να εμπλακεί και να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα
  • Να ακολουθήσει τις προφορικές οδηγίες
  • Να παίξει ομαδικά
  • Να περιμένει και να ακολουθεί τη σειρά του
  • Να οργανώνει τον εαυτό του στα σχολικά μαθήματα
  • Να διατηρήσει την προσοχή του σε μια δραστηριότητα ή ένα παιχνίδι ώστε να το ολοκληρώσει
  • Να ανταποκριθεί σε προφορικό κάλεσμα της νηπιαγωγού προς τον ίδιο
  • Να αφαιρείται, να ξεχνά τα προσωπικά του αντικείμενα συνεχώς
  • Να διασπάται η προσοχή του από οποιοδήποτε περιβαλλοντικό ερέθισμα
  • Να δίνει την εντύπωση ότι αφαιρείται συνέχεια ή χαζεύει