Ο λογος για εσας
"λογος τιμης" για εμας

Δυσλεξια

Ένα παιδί θεωρούμε πως εμφανίζει δυσλεξία όταν:

  • Υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της νοητικής ικανότητας του παιδιού και της αναγνωστικής ορθογραφική επίδοσής του
  • Το δυσλεκτικό παιδί αντιμετωπίζει έντονες δυσκολίες στην επεξεργασία των συμβόλων της γραπτής γλώσσας
  • Η ανάγνωση του διαφέρει ποιοτικά και ποσοτικά από αυτή του κοινού αναγνώστη
  • Η αναγνωστική ορθογραφική καθυστέρηση του δεν αποτελεί μέρος μιας γενικότερης μαθησιακής καθυστέρησης
  • Αντιστρέφει γράμματα και αριθμούς (π.χ. το 3 αντί του ε και 51 αντί 15)
  • Μπερδεύει γράμματα που συγγενεύουν φωνολογικά (π.χ. το β με το φ, το δ με το θ, το γ με το χ) ή οπτικά (π.χ. το ο με το α, το η με το ω)