Ο λογος για εσας
"λογος τιμης" για εμας

Μαθησιακες Δυσκολιες

Για προσχολική ηλικία

Ηλ. 3 ετών: δυσκολεύεται να πιάσει την μπάλα, όταν του την πετάξουν, δυσκολεύεται να πηδήξει, να κάνει κουτσό και να παίξει με παιχνίδια που απαιτούν χειρισμούς (περιορισμένη κινητική ανάπτυξη).

Ηλ. 4 ετών: δυσκολεύεται στη χρήση της γλώσσας για επικοινωνία, έχει περιορισμένο λεξιλόγιο, ο λόγος του δε γίνεται κατανοητός από τους άλλους (διαταραχές του προφορικού λόγου).

Ηλ. 5 ετών: δυσκολεύεται να μετρήσει ως το 10, να κατονομάσει βασικά χρώματα και αντικείμενα του περιβάλλοντος του και να συναρμολογήσει παζλ.

Για σχολική ηλικία

Με την έναρξη της φοίτησης στο σχολείο και στα 2-3 πρώτα χρόνια τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αποτυγχάνουν στην ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά και καμια φορά και σε άλλα μαθήματα. Χαρακτηρίζονται από διάσπαση της προσοχής και δυσχέρεια συγκέντρωσης, περιορισμένες κινητικές δεξιότητες που εκδηλώνονται έντονα στο γράψιμο.

Στα επόμενα χρόνια με τις αυξανόμενες απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος εμφανίζονται δυσκολίες και σε άλλους γνωσιακούς τομείς (π.χ στην ιστορία και στη γεωγραφία). Επίσης, συναισθηματικές διαταραχές ως συνέπεια της μακρόχρονης βίωσης της αποτυχίας σε σύγκριση με τους συμμαθητές. Συχνά προβλήματα σχέσεων με τα άλλα παιδιά ως διαταρακτική συμπεριφορά.