Ο λογος για εσας
"λογος τιμης" για εμας

Αναλαμβανουμε Παθησεις

Το Κέντρο Λογοθεραπείας Καραγιάννη Σταυρούλα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες έγκαιρης αξιολόγησης, συστηματικής θεραπείας και ταχείας αντιμετώπισης των διαταραχών του λόγου, ομιλίας, φωνής, συμπεριφοράς και μάθησης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε εφήβους καθώς και σε ενήλικες.

Απευθυνόμαστε σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες που παρουσιάζουν:

 • Διαταραχές ομιλίας, λόγου, φωνής
 • Τραυλισμό

  Διαταραχή του προφορικού λόγου που αφορά το ρυθμό, τη μελωδία και την ταχύτητα της ομιλίας. Υπάρχουν τρεις μορφές. Τονική, κλονική και τονικο-κλονική.

 • Δυσαρθρία

  Μερική έλλειψη συντονισμού μεταξύ φώνησης, άρθρωσης και αναπνοής που οφείλεται σε νευρομυικές διαταραχές. Υπάρχουν διάφορες μορφές δυσαρθρίας. Υποτονική, σπαστική, αταξική κτλ.

 • Εφηβοφωνία

  Παθολογική μεταφορά του ύψους της φωνής που μπορεί να εμφανιστεί στην αρχή της εφηβείας στα αγόρια.

 • Ρινολαλία

  Διαταραχή της φυσιολογίας της άρθρωσης όπου ο εκπνευστικός αέρας κατά την ομιλία βγαίνει από τη ρινική και όχι από τη στοματική κοιλότητα ή και το αντίθετο. Υπάρχουν τρια είδη: ανοιχτή, κλειστή και μεικτή.

 • Σχιστίες

  Είναι μορφολογικής φύσεως ανωμαλίες εκ γενετής στα όργανα της άρθρωσης. Οι σχιστίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην άρθρωση και στη χροιά της φωνής.

 • Βαρηκοΐα - Κώφωση

  Μείωση της ακοής που μπορεί να οφείλεται σε προγεννετικές, περιγεννετικές και μεταγεννετεικές αιτίες.

 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Δυσλεξία
 • Αυτισμός - Asperger

  Όρος που σημαίνει την ολοκληρωτική αναδίπλωση ενός ατόμου στον εαυτό του. Το αυτιστικό άτομο αδυνατεί να επικοινωνήσει. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η απόσυρση από το περιβάλλον, δεν έχει βλεμματική επαφή, παρουσιάζει εκλεκτική προσοχή στα αντικείμενα που περιστρέφονται, το παιχνίδι του είναι φτωχό, έχει έντονη επιθυμία να διατηρήσει το περιβάλλον αμετάβλητο, παρουσιάζει υπερκινητικότητα ή υποκινητικότητα και βέβαια έχει διαταραχές του λόγου.

 • Υπερκινητικότητα
 • Ελλειματική Προσοχή
 • Αφασίες

  Ολική ανικανότητα μετατροπής των προφορικών συμβόλων σε έννοιες, ή των εννοιών σε προφορικά σύμβολα όταν ο λόγος έχει ήδη αποκτηθεί. Οφείλεται σε οργανικές βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος του ημισφαιρίου που επικρατεί.